Střední Evropa

Střední Evropa je region, který můžeme chápat jako přechodovou zónu mezi evropským Východem a Západem, nebo jako okraj Evropy západní. Nemá ustálené hranice ani definice. V převládajícím pojetí tvoří jeho jádro státy Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Slovensko, Polsko), k nimž někdy řadíme také Pobaltí (Estonsko, Litva, Lotyšsko) a popř. i některé země jižní či jihovýchodní Evropy (nejčastěji Slovinsko a Chorvatsko). Méně často jsou do ní dnes počítány Německo a Rakousko, které přitom hrály zásadní roli při jejím historickém formování. Rozšířením EU a NATO se střední Evropa stala pevnou součástí euroatlantických struktur, avšak drží si v jeho rámci svá sociální, ekonomická a kulturní specifika.

Související centra