Federica Cristani Seniorní výzkumná pracovnice

Federica Cristani je seniorní výzkumnou pracovnicí a vedoucí Centra mezinárodního práva. Je držitelkou titulu PhD (s certifikátem Doctor Europaeus) v oboru mezinárodního práva a práva na University of Verona (IT). Dříve působila jako postdoc na World Trade Institute na univerzitě v Bernu (CH) a na univerzitě ve Veroně a byla hostující vědeckou pracovnicí na mnoha univerzitách a výzkumných střediscích ve Finsku, Maďarsku, na Slovensku, v Německu, Dánsku, ve Velké Británii a USA. Působila jako docentka v Bologni (IT) a hostující lektorka v Budapešti (HU), Bratislavě (SK) a Charkově (Ukrajina). Od února 2021 je také hostující seniorní výzkumnicí na Laponské univerzitě (FI), a od března 2022 hostující výzkumnicí na Kolegiu Matyáše Korvína v Budapešti. Mezi její hlavní výzkumné zájmy patří mezinárodní ekonomické právo, politika subregionálních skupin v Evropě a mezinárodní právo v kyberprostoru. Je spolupředsedkyní koordinační komise zájmové skupiny pro mezinárodní ekonomické právo Evropské společnosti pro mezinárodní právo (ESIL), a od prosince 2022 je začleněna v seznamu expertů/-ek CEI v rámci Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), konkrétně pro strategický plán SO2 (Současné politické rámce kybernetické bezpečnosti).

Knihy

Kapitoly

Odborné Stati

Výzkumné projekty