Federica Cristani Seniorní výzkumná pracovnice

Federica Cristani je seniorní výzkumnou pracovnicí a vedoucí Centra mezinárodního práva. Je držitelkou titulu PhD (s certifikátem Doctor Europaeus) v oboru mezinárodního práva a práva na University of Verona (IT). Dříve působila jako postdoc na univerzitě ve Veroně a na World Trade Institute na univerzitě v Bernu (CH), kde zároveň působila jako WP leader v rámci projektu Horizon 2020 CLISEL (Climate Security with Local Authorities). Dále byla hostující vědeckou pracovnicí na mnoha univerzitách a výzkumných střediscích v Maďarsku, na Slovensku, v Německu, Dánsku, ve Velké Británii a USA. Působila jako docentka v Bologni (IT) a hostující lektorka v Budapešti (HU), Bratislavě (SK) a Charkově (Ukrajina). Od února 2021 je také hostující seniorní výzkumnicí na Laponské univerzitě (FI). Mezi její hlavní výzkumné zájmy patří mezinárodní ekonomické právo, politika subregionálních skupin v Evropě a mezinárodní právo v kyberprostoru. V současné době vede výzkumný tým na ÚMV v rámci projektu Hozinon Europe HRJust (Horizon Europe HRJust project (States’ Practice of Human Rights Justification: a study in civil society engagement and human rights through the lens of gender and intersectionality). Je spolupředsedkyní koordinační komise zájmové skupiny pro mezinárodní ekonomické právo Evropské společnosti pro mezinárodní právo (ESIL) za období 2020-2023, a od prosince 2022 je začleněna v seznamu expertů/-ek CEI v rámci Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), konkrétně pro strategický plán SO2 (Současné politické rámce kybernetické bezpečnosti). Je členkou Rady ÚMV a zároveň členkou komise odborové organizace instituce.

Knihy

Kapitoly

Odborné Stati

Výzkumné projekty