7. 11. 2004

Jak utvářet Evropu: konvenčně nebo konventně?

Policy
paper

Evropská unie před časem začala pociťovat akutní potřebu zásadní institucionální změny. Této změny je zapotřebí jak v důsledku vnitřních problémů Unie, tak v souvislosti s chystaným rozšířením o země střední a východní Evropy. Po trpkých zkušenostech s konvenční metodou smluvní reformy, tj. s mezivládními konferencemi, se Unie rozhodla použít metodu nekonveční. Tou se stala metoda konventu.

Unie s ní už měla určité zkušenosti, a proto do ní vkládala nemalé naděje. Ukázalo se, že tyto naděje se do určité míry splnily. Přestože se způsob vyjednávání na konventu výrazně liší od mezivládní konference, metoda konventu má šanci prosadit se jako funkčnější a legitimnější metoda přípravy (nejen) základních smluv EU. Zároveň by se však konvent neměl stát náhradou za tradiční mezivládní konference, ale spíše jejich doplňkem. Konvent by tak byl určitou „předsmluvní“ fází vyjednávání, které by vyvrcholilo mezivládní konferencí.

 

Témata a regiony