5. 12. 2014

Jak dál v jaderném nešírení a odzbrojování?

ISBN 978-80-87558-20-1, 291 stran, rok vydání 2014

Strukturu knihy tvoří tři hlavní tematické bloky, jež jsou zdánlivě odlišné: Události a aktivity ovlivňující jaderně odzbrojovací a neproliferační proces (2011–2014), Klíčová regionální jaderně odzbrojovací a neproliferační problematika na Blízkém východě a Významné součásti jaderně odzbrojovacího a neproliferačního úsilí. Po bližším seznámení s nimi je zřejmé, že spolu vzájemně souvisejí a ovlivňují se v rámci mezinárodního úsilí o zabránění šíření jaderných zbraní a dosažení jejich zákazu a úplného zničení. Shrnující Závěry a další předpokládaný vývoj tematických bloků, zejména s ohledem na dynamický vývoj mezinárodní situace především na Blízkém východě a v americko-ruských vztazích, pak vycházejí ze stupně poznání a informovanosti k datu odevzdání návrhu publikace editorovi, tj. k září 2014.

Objednávka

Jak dál v jaderném nešírení a odzbrojování?

Pokud objednáváte více titulů, napište je do poznámky níže (plus počet kusů), nebo vyplňte kontaktní formuláře u vybraných titulů. Následně Vám zašleme mailem fakturu s platebními údaji.

149

Témata a regiony