Životní prostředí

Životní prostředí představuje komplexní interakci mezi lidskými ekonomickými a politickými vztahy a environmentálními a ekologickými jevy. Protože lidská materiální produkce a směna pronikají do přírodního světa a jsou jimi na oplátku ovlivňovány, má tento složitý a dynamický vztah mnoho společného s globální sociální spravedlností. V ÚMV k němu přistupujeme prostřednictvím politické ekologie, abychom pochopili souvislost mezi degradací životního prostředí a současným globálním kapitalismem. Jevy, jako je změna klimatu, se poté neanalyzují jako vnější faktory, ale jako inherentní produkty lidské činnosti, které lze transformovat pro udržitelnější svět.