Pracovní příležitost: Referent/ka konferenčního úseku

Životní prostředí

Životní prostředí představuje komplexní interakci mezi lidskými ekonomickými a politickými vztahy a environmentálními a ekologickými jevy. Protože lidská materiální produkce a směna pronikají do přírodního světa a jsou jimi na oplátku ovlivňovány, má tento složitý a dynamický vztah mnoho společného s globální sociální spravedlností. V ÚMV k němu přistupujeme prostřednictvím politické ekologie, abychom pochopili souvislost mezi degradací životního prostředí a současným globálním kapitalismem. Jevy, jako je změna klimatu, se poté neanalyzují jako vnější faktory, ale jako inherentní produkty lidské činnosti, které lze transformovat pro udržitelnější svět.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru