Pobaltí

Region Evropy skládající se z Estonska, Lotyšska a Litvy. Všechny tři země se jako jediné státy bývalého Sovětského svazu dokázaly plně začlenit do západních struktur (EU a NATO) a úspěšně završit transformaci k demokratickému zřízení s tržně orientovanou ekonomikou. Svůj podíl na tom má i zkušenost s vlastní státností před druhou světovou válkou. Litva jako největší ze zmíněných třech zemí byla kdysi evropskou velmocí, lotyšské hlavní město Riga zase přirozeným centrem regionu a Estonsko je známé jako průkopník nových technologií a elektronizace státní správy. Dnes tyto země trápí hlavně sociální koheze, pokles populace a bezpečnostní situace, které dominuje obava z Ruska.

Experti na dané téma