Reformní smlouva jako zásadní problém pro české předsednictví?

Policy
paper

Jak Lisabonská smlouva může ovlivnit české předsednictví?

Lisabonská smlouva (LS) ovlivní ceské predsednictví v Rade EU, není však zcela jasné, jakým zpusobem. LS muže vstoupit v platnost bud zároven se zahájením ceského predsednictví v Rade EU, za ceského predsednictví nebo po jeho ukoncení. Nelze ani vyloucit, že smlouva vubec v platnost nevstoupí. Paradoxne by odmítnutí LS mohlo ovlivnit predsednictví ješte více než její prijetí. ČR nemuže v podstate ovlivnit ratifikacní proces ostatních clenských státu. Nemuže ani odstranit LS z agendy ceského predsednictví. ČR se však muže co nejlépe pripravit na kterýkoli ze trí možných scénáru, jak muže LS ovlivnit ceské predsednictví.