September issue of the Czech Journal of International Relations is out!

Reformní smlouva jako zásadní problém pro české předsednictví?

Policy
Paper

Jak Lisabonská smlouva může ovlivnit české předsednictví?

Lisabonská smlouva (LS) ovlivní ceské predsednictví v Rade EU, není však zcela jasné, jakým zpusobem. LS muže vstoupit v platnost bud zároven se zahájením ceského predsednictví v Rade EU, za ceského predsednictví nebo po jeho ukoncení. Nelze ani vyloucit, že smlouva vubec v platnost nevstoupí. Paradoxne by odmítnutí LS mohlo ovlivnit predsednictví ješte více než její prijetí. ČR nemuže v podstate ovlivnit ratifikacní proces ostatních clenských státu. Nemuže ani odstranit LS z agendy ceského predsednictví. ČR se však muže co nejlépe pripravit na kterýkoli ze trí možných scénáru, jak muže LS ovlivnit ceské predsednictví.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru