Česká republika

Jádrem výzkumu ÚMV je nejen česká zahraniční a bezpečnostní politika, ale také vztahy České republiky se světem. Jako člen EU a NATO čelí ČR řadě výzev, které jsou společné celé Evropě, přistupuje k nim a interpretuje je jak z pohledu své vlastní kulturní a historické zkušenosti, tak z pohledu středně velkého státu, který se nachází mimo jádro EU. Náš výzkum se proto snaží vysvětlit tuto konkrétní pozici a současně obohatit a informovat debatu o klíčových zahraničněpolitických otázkách.