Vnitřní politiky

Vnitřní politiky jsou institucionalizovaná rozhodnutí, která přímo souvisejí s řízením všech sociálních, politických a ekonomických záležitostí a činností v rámci hranic národních států nebo nadnárodních občanských struktur, jako je Evropská unie. Lze je porovnávat se zahraničními/vnějšími politikami. Interní politiky pokrývají širokou škálu oblastí, včetně obchodu, vzdělávání, energetiky, zdravotní péče, vymáhání práva, peněz a daní, přírodních zdrojů, sociálního zabezpečení a osobních práv a svobod. V ÚMV překračujeme toto vnitřní/vnější dělení, abychom se podívali na to, jak jsou tyto vnitřní politiky formovány mezinárodními vztahy a zdánlivě vnějšími institucemi a politikami globálního vládnutí.