USA

Jedná se o federativní republiku 50 států, jejíž vznik sahá do konce 18. století, kdy došlo k oddělení původních kolonií od britské nadvlády a jejíž současné velikosti bylo dosaženo až v polovině 20. století. Ústava z roku 1787 založila federativní systém, jehož podoba dělby moci zůstává od té doby nezměněna. USA jsou rasově, etnicky a kulturně velmi bohaté, s populací pocházející z rozsáhlé imigrace ze všech koutů světa. USA je také největší světovou ekonomiku s ohledem na HDP. Bohatství USA odráží především její enormní nerostné bohatství a zemědělský potenciál.