Velká Británie

Velká Británie je konstituční monarchií skládající se z Anglie, Skotska, Walesu, Severního Irska a řady menších závislých území po celém světě. Ve světové politice hraje významnou, i když klesající roli, a to díky svému stálému členství v Radě bezpečnosti OSN či skupině G7, vlastnictví jaderných zbraní nebo nadstandardní úrovní ozbrojených složek, diplomacie či bezpečnostních služeb. S nezávislými zeměmi někdejšího Britského impéria dnes udržuje čilé styky v rámci Commonwealthu. Je zakládajícím členem NATO a od roku 2020 prvním státem, který opustil Evropskou unii.

Experti na dané téma