Dopady Brexitu na českou politiku vůči Evropské unii

Ústav mezinárodních vztahů Vás srdečně zve na debatu na téma "Dopady Brexitu na českou politiku vůči Evropské unii", ve čtvrtek, 23. listopadu 2017, v 17:00, v prostorách Ústavu mezinárodních vztahů , Nerudova 3, Praha 1.

23. 11. 2017 (17:00)

Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

Referendum o Brexitu z června roku 2016 zvýšilo tlak na reformu Evropské unie. V březnu 2017 tak Evropská komise představila při příležitosti šedesátého výročí podpisu Římských smluv bílou knihu o budoucnosti Evropské unie. Své osobní představy ohledně budoucí podoby Evropy objasnil i předseda Evropské komise, Jean-Claude Juncker, a to sice v září 2017 ve své řeči o stavu Evropské unie. Své návrhy na reformu Evropské unie formuloval v projevu o principech evropské politiky i francouzský prezident Emmanuel Macron.

Česká republika nehrála v těchto debatách doposud důležitou roli. Budoucí vývoj v Evropě bude mít dopad avšak právě i na Českou republiku. Především v případě modelu tzv. dvourychlostní Evropy, respektive vytvoření rychlejšího „jádra“ Evropy, hrozí České republice nebezpečí, že jí v EU připadne místo spíše v „druhé lize“, a to sice z důvodu nevstoupení do eurozóny. Rozhodující pro budoucí českou politiku vůči Evropské unii jsou především výsledky voleb do Poslanecké sněmovny České republiky z druhé poloviny října 2017. S cílem přispět k základní reflexi budoucí pozice České republiky v Evropské unii, a tím se také připravit na změny, které v EU následkem Brexitu nastanou, zadala Friedrich-Ebert-Stiftung Praha přípravu studie, která zkoumá celkem tři možné scénáře budoucího politického vývoje v České republice a jejich konsekvence. Jedná se o tyto možnosti: silnější napojení na jádro Evropské unie, silnější napojení na Visegrádskou skupinu a za třetí o vystoupení z EU (tzv. Czexit).

Autor této studie, Zdeněk Sychra, v rámci setkání představí své závěry, které budou následně okomentovány dvěma českými politiky, kteří se evropskou politikou zabývají.

Spolupráce / Záštita

Friedrich Ebert Stiftung