Vesmír

Vesmír je mezinárodní dohodou definován jako prostor vně planety Země počínaje hranicí 100 km nad povrchem. Z hlediska mezinárodních vztahů je na vesmíru podstatná jeho fyzická charakteristika: vesmír nemá a prakticky nemůže mít politické hranice díky principu orbitální mechaniky. Kosmická smlouva jej definuje jako provincii lidstva, která nemůže být žádným státem teritoriálně nárokována a musí sloužit zájmům všech států světa. Vesmír je charakteristický svou nehostinností v podobě silné radiace nebo výrazným rozdílem teplot mezi místy zastíněnými a Sluncem osvícenými, i proto je zkoumán primárně za pomocí robotické technologie a nikoli lidskými posádkami. Na ÚMV zkoumáme, jak tyto charakteristiky vstupují do mezinárodních vztahů, zda volba technologie pro budoucí rozvoj lidské infrastruktury ve vesmíru má konstitutivní charakter v nových formách mezinárodních vztahů a aplikujeme klasické teorie mezinárodních vztahů na analýzu současného dění včetně výhledů do budoucna umožněných zlomovými technologiemi.

Experti na dané téma