26. 1. 2016

Využijme více českou veřejnou diplomacii v Číně!

Policy
paper

ČLR je dlouhodobě strategickou destinací českých národních zájmů. České bilaterální vztahy s Čínou dosáhly momentálně historicky nejvyšší úrovně a jsou stále na vzestupu. Vedle bilaterální agendy s ČLR je Česká republika ještě přítomna v multilaterálních formátech strategického partnerství EU–ČLR a regionálního sdružení 16 postkomunistických států s Čínou 1+16. Přesto hlavní váha české politiky stále spočívá na bilaterální úrovni. Českou předností je silná soft power ve východní Asii. Využijme ji ještě více, posilněme veřejnou diplomacii zaměřenou na podporu dobrého jména ČR v Číně. Efektem bude rostoucí ekonomický úspěch České republiky v Číně a posílení kontaktů na nevládní a individuálním úrovni.

ČLR je dlouhodobě strategickou destinací českých národních zájmů, i když v Asii nikoliv jedinou. Příliv zahraničních investic z východní Asie zajišťují zejména Japonsko a Korejská republika. Pozitivní reference těchto investorů se v čínském prostředí projevují s velkým zpožděním a velkou zásluhu na probuzení zájmu ČLR investovat v Čechách mají zejména CzechInvest, Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce (viz jako Smíšená komora) a české lobbistické skupiny.

I když je vedle bilaterální agendy České republiky ještě přítomna v multilaterálních formátech strategického partnerství EU–ČLR a regionálního sdružení 16 postkomunistických států s Čínou 1+16, hlavní váha české politiky stále spočívá na bilaterální úrovni. Formáty 1+16 i EU–ČLR nám sice dávají lepší postavení v optice ČLR, chceme-li se více prosadit v Číně, musíme spoléhat sami na sebe.

Nelze spoléhat jen na ekonomickou diplomacii; dobré kontakty v kultuře, vědě a vzdělání, turismu a osobní známosti dohromady přispívají k šíření dobré pověsti země a prohlubují zájem zahraničních partnerů. Nejsilnějším prostředkem v ovlivnění mínění zahraniční veřejnosti jsou média. Čínská společnost je ve světě velmi typická svým ohledem na ustálené představy o cizích zemích a důrazem na zavedené obchodní a spotřebitelské značky. Česká republika by měla mít ambici se do do elitní společnosti atraktivních evropských zemí v čínském povědomí začlenit.