Jsme závislí na Číně? Česká pozice v evropském kontextu dle nového Reportu ETNC

Rádi bychom Vás pozvali na seminář "Jsme závislí na Číně? Česká pozice v evropském kontextu dle nového Reportu ETNC". Seniorní výzkumný pracovník ÚMV Rudolf Fürst představí report Evropského thinktank networku o Číně zaměřený na téma závislosti v čínsko - evropských vztazích. Závěry reportu pak bude diskutovat Alica Kizeková s naším hostem Richardem Turcsányim.

8. 6. 2022 (16:00)

Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 257/3, Praha

Je Česko závislé na Číně? Do jaké míry existuje vzájemná propojenost a závislost Evropské Unie a jejích členských zemí ve vztahu s Čínou? Poslední Report Evropského thinktank networku o Číně (European Think tank Network on China, ETNC), pojednává právě o tomto tématu, kdy otázku vzájemných vazeb a závislostí ještě vyhrotila ruská invaze na Ukrajinu a následná vlna rušení kontaktů s Ruskou federací. ETNC Report 2022, který vydal pařížský institut IFRI, podává souhrnný analytický přehled, který zkoumá EU jako celek, a v dohromady dvaceti kapitolách dokumentuje do jaké míry jsou jednotlivé země závislé na Číně, jak je toto téma přítomno v domácích politických debatách a jaké konkrétní politiky jednotlivé evropské země i Brusel vůči Číně uplatňují.  

Rudolf Fürst, autor české kapitoly, se zamýšlí nad rozlišováním nárůstu čínské přítomnosti v Čechách a jak tuto přítomnost rozlišit od skutečného čínského vlivu. Spolu s naším hostem Richardem Q. Turcsányim z Palackého Univerzity v Olomouci pak bude seniorní výzkumná pracovnice ÚMV Alica Kizeková diskutovat o tématu závislosti na Číně v širším evropském kontextu.

Pro účast na semináři se nezapoměnte registrovat níže.

Jak to vypadalo

Report ETNC 2022, který vydal pařížský institut IFRI, podává souhrnný analytický přehled, který zkoumá EU jako celek, a v osmnácti kapitolách dokumentuje do jaké míry jsou jednotlivé země závislé na Číně, jak je toto téma přítomno v domácích politických debatách a jaké konkrétní politiky jednotlivé evropské země vůči Číně uplatňují. Rudolf Fürst, autor české kapitoly, se zamýšlí nad rozlišováním nárůstu čínské přítomnosti v Čechách a jak tuto přítomnost rozlišit od skutečného čínského vlivu. Diskuse se zúčastnili Dr. Alica Kizeková, vedoucí Asijského unitu v rámci Centra pro studium globálních regionů ÚMV, a Richard Q. Turcsányi za Středoevropský institut asijských studií (CEIAS) v Bratislavě. Debata vyjevila rozporuplnou situaci ve sledování čínské přítomnosti ve střední Evropě a rozličné úrovně chápání pohledů na Čínu v tomto regionu. Český přístup k Číně je v politických a mediálních debatách nejvíce polarizovaný v rámci celé Evropy, role malých zemí se stává stále více determinovaná ekonomickou globalizací a jejich postavením v zásobovacích řetězcích, ve kterých hlavní roli ve vztahu k Číně představují velké státy v Evropě, zejména pak Německo. K ideologizaci postojů ČR k Číně i v celé Evropě přispívá zhoršování vztahů USA a EU s Čínou a také kontext ruské invaze na Ukrajinu.