1. 12. 2020

Derrida pro naši dobu

Jakub Eberle představuje novou biografii francouzského filozofa Jacquese Derridy od spisovatele Petera Salmona.

Článek nese název "Derrida pro naši dobu. O Jacquesu Derridovi jako inspirativním politickém mysliteli". Jedná se o biografii zobrazující Derridův život plný traumatických zvratů. Autor představuje filozofa jako velmi aktuálního politického myslitele, který má co říct například k otázkám spravedlnosti, svobody a demokracie. Článek přináší web A2Alarm. 

Jakub Eberle je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a věnuje se české a německé zahraniční politice a dále se zaměřuje na kritické teorie mezinárodních vztahů a diskurzivní teorie a metodologie.

Témata a regiony