Křest knihy Jana Eichlera: War, Peace and International Security

Ústav mezinárodních vztahů uspořádal prezentaci a křest knihy našeho výzkumníka, doc. Jana Eichlera, která se uskutečnila 31.1.2017 v prostorách knihovny. O akci informoval i deník Právo.

31. 1. 2017 (17:00)

ÚMV, Nerudova 3, Praha

Doc. Eichler ve své knize nabízí ucelený teoretický rámec od roku 1914 do roku 2014, autor se zaměřuje na vysvětlení a zkoumání protikladů války a míru v období mezi vypuknutím první světové války a ruskou anexí Krymu v roce 2014. Teoretická inspirace je postavena na konceptu negativního a pozitivního míru Johana Galtunga, dále rozlišování mezi strategií a diplomacií Raymonda Arona a teorie periodizace Edwarda H. Carra. Autor srovnává globalizaci v meziválečném období a zkoumá nahrazení pozitivního míru, diplomacie a velkých nadějí negativním mírem. Dále vysvětluje rostoucí roli vojenské strategie, která vyvrcholila po ruské anexi Krymu a následnému vojenskému incidentu mezi Ruskem a NATO. Kmotrem knihy s názvem "War, Peace and International Security: From Sarajevo to Crimea" se stal Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky.

V prezentaci se doc. Eichler zaměřil na shrnutí konceptu knihy, jednotlivých kapitol a představení závěrů.

Doc. Jan Eichler je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, profesorem mezinárodních bezpečnostních studií na fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha. Jeho práce se zaměřují na mezinárodní bezpečnost v období druhé světové války po současnost, strategickou kulturu, ozbrojené konflikty, terorismus, transatlantické vztahy a vojenský rozměr bezpečnosti. Je autorem 11 knih v českém jazyce, mnoha článků a knih publikovaných v USA, Turecku, Polsku, Německu, ve Velké Británii a Francii.

Pracovním jazykem akce bude čeština.

Křest knihy na ÚMV připomnělo svým čtenářům i Právo, 1. 2. 2017 na straně 3:

"Knihu zkoumající válečné konflikty v letech 1914–2014 pokřtil včera v pražském Ústavu mezinárodních vztahů jeho výzkumný pracovník Jan Eichler. Kmotrem knihy byl Hynek Kmoníček, šéf zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Publikaci v angličtině s názvem Válka, mír a mezinárodní bezpečnost: od Sarajeva po Krym vydalo britské nakladatelství Palgrave MacMillan."

Témata a regiony