Teorie MV

Teorie mezinárodních vztahů studují mezinárodní vztahy z teoretického hlediska s cílem vysvětlit sociální fenomény ve vztazích mezi aktéry mezinárodních vztahů, popř. generalizovat dynamiku mezinárodních vztahů. Teorie mohou být jak kauzálně vysvětlující, tak normativně konstituující. Základní teoretické proudy, od nichž se vyvíjí výzkum v mezinárodních vztazích, jsou realismus, liberalismus a konstruktivismus. Následující odborné debaty reflektující různé fenomény, politické chování nebo žádoucí budoucnost lidstva jsou zpravidla ve vzájemném rozporu dle těchto proudů, resp. v kontinuální debatě o relevantnosti těchto proudů ke studiu mezinárodních vztahů. K tomu také patří neutuchající odborná debata o roli výzkumníka, zda má studovat dynamiku mezinárodních vztahů bez zasahování, nebo naopak být angažovaným výzkumníkem. Vzhledem k tomu, že na ÚMV kromě základního výzkumu publikujeme i policy papery, lze konstatovat, že tito výzkumníci jsou angažovaní, ačkoliv v odborných debatách přispíváme k prohlubování teoretických debat empirickým i teoretickým výzkumem.