Vladimír Handl Seniorní spolupracovník

Vladimír Handl působí jako seniorní spolupracovník Centra evropské politiky. Studoval na Moskevském státním institutu mezinárodních vztahů (JUDr., Csc.). Vyučuje na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, v minulosti také působil na New York University in Prague, jako výzkumný pracovník na Institute of German Studies, University of Birmingham a na odboru zahraniční politiky Kanceláře prezidenta republiky. Předmětem jeho odborného zájmu jsou mezinárodní vztahy se zaměřením na česko-německé vztahy, jejich politické a historické aspekty a zahraniční politiku Německa, dále se zabývá jeho bezpečnostní politikou a dlouhodobými trendy ve vztazích SRN se státy Visegrádské skupiny a vztahy Německa s Ruskem.

Knihy

Kapitoly

Odborné Stati

Výzkumné Projekty