Fit for Purpose? Ekonomická diplomacie a nové výzvy českého hospodářského modelu

Ústav mezinárodních vztahů vás srdečně zve na slavnostní otevření Centra politické ekonomie, které proběhne společně s odborným panelem s názvem "Fit for Purpose? Ekonomická diplomacie a nové výzvy českého hospodářského modelu." Akce se uskuteční 10. května 2018 v prostorách Ústavu mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1. Těšíme se na setkání s vámi.

10. 5. 2018 (17:00)

Nerudova 3, Praha 1

Fit for Purpose? Ekonomická diplomacie a nové výzvy českého hospodářského modelu

Česká tržní ekonomika se za svoji skoro třicetiletou historii vyprofilovala do výrazně otevřeného a exportně orientovaného modelu, který je pevně integrován s hospodářským jádrem EU. Česko díky němu překonalo světovou hospodářskou krizi ve srovnatelně lepší kondici než jiné evropské ekonomiky a právě zažívá vysokou míru hospodářského růstu. Ani tento relativní úspěch však nezakryl strukturální problémy současného modelu, které mu v dlouhodobém hledisku brání dohnat socioekonomickou výkonnost hospodářského jádra EU, zatímco Česko dlouhodobě dohánějí některé jiné sousední ekonomiky. Rozvojový potenciál současného modelu, který stál především na soutěži o příliv přímých zahraničních investic do zpracovatelského sektoru, se tak vyčerpává bez jasných obrysů jeho budoucího směrování.

Tento trend také vyvolává otázku, zdali Česko opravdu disponuje koherentními veřejnými politikami, které by jeho hospodářský model pomohly adaptovat na před ním stojící výzvy. Ať už se jedná o (i) efektivní podporu úspěchu českých firem na mezinárodních trzích namísto jejich druhořadého zařazení v globálních hodnotových řetězcích, nebo (ii) poskytování konkurenceschopných domácích podmínek pro výběrový příliv zahraničních investic s vyšší přidanou hodnotou. V otevřené ekonomice takovou ústřední roli hraje právě ekonomická diplomacie, která může výrazně pomoci k adaptaci českého hospodářského modelu a dobývání konkurenčnější pozice českých firem na globálních trzích.

V takovém případě přichází v úvahu série některých otázek:

  • Jakým způsobem může efektivní výkon ekonomické diplomacie pomoci k upgradu českého hospodářského modelu?
  • Co vlastně znamenají investice, či export s vyšší přidanou hodnotou v českém kontextu a jaká by měla být ideální role ekonomické diplomacie v jejich strategické podpoře?
  • Měla by být česká ekonomická diplomacie součástí širší průmyslové politiky, která českým firmám pomůže nejen při jejich samotném exportním úsilí, ale také jim poskytne domácí podmínky pro globální konkurenceschopnost? Nebo má být autonomní veřejnou politikou, která utilitárně podporuje pouze exportní úspěch českých firem ve světě?
  • Může ekonomická diplomacie sehrát pozitivní roli v přesunu české komparativní výhody v kvalifikované, ale levné pracovní síle v kombinaci s méně inovativními, ale vysoce adaptivními firmami směrem k vysoce kvalifikované pracovní síle v kombinaci s inovativními firmami schopnými stát se globálními lídry ve svých oborech?

Harmonogram akce:

17:00 - 17:15

Úvodní slovo k zahájení centra

Ondřej Horký – Hlucháň, zástupce ředitele pro výzkum

Daniel Šitera, koordinátor Centra politické ekonomie

 

17:15 - 18:45

Panel: Fit for Purpose? Ekonomická diplomacie a nové výzvy českého hospodářského modelu

Petr Pavlínek, Přírodovědecká fakulta UK

Jana Peterková, Vysoká škola ekonomická v Praze

Marek Svoboda, ředitel Odboru ekonomické diplomacie, MZV ČR

Štěpánka Zemanová jako moderátorka, Vysoká škola ekonomická v Praze

Spolupráce / Záštita

Centrum politické ekonomie