Ekonomika

Ekonomika je mezinárodní oblastí výroby, distribuce a obchodu, jakož i spotřeby zboží a služeb různými aktéry globální politické ekonomiky. Nejdůležitějšími sdruženými aktéry je trojúhelník firem, států a práce. Světovou ekonomiku lze potom definovat jako globální sociální doménu, která zdůrazňuje postupy, diskurzy a hmotné procesy spojené s asymetrickými vztahy výroby a výměny mezi těmito aktéry. V ÚMV analyzujeme tyto investiční, obchodní a rozvojové vztahy v globální perspektivě.