September issue of the Czech Journal of International Relations is out!

Hybridní válka

Tento původně málo známý vojenský koncept, jehož cílem je zachytit složitý charakter moderního válčení, se od doby ruské agrese proti Ukrajině v roce 2014 stal základem evropských debat o bezpečnosti a obraně. Hybridní válka je termín, který někteří kritizují jako příliš obecný a neužitečný, jiní jej přijímají jako vhodné označení pro řadu škodlivých zahraničních aktivit na území Evropy i mimo ně, především však transformoval evropské chápání bezpečnosti. Výzkum v ÚMV se zabývá mnoha otázkami spojenými s tímto pojmem, ať jde o analýzu potenciálních hybridních hrozeb a odolnosti proti nim nebo o kritické zhodnocení konceptu hybridní války a jeho využití.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru