Hybridní válka

Tento původně málo známý vojenský koncept, jehož cílem je zachytit složitý charakter moderního válčení, se od doby ruské agrese proti Ukrajině v roce 2014 stal základem evropských debat o bezpečnosti a obraně. Hybridní válka je termín, který někteří kritizují jako příliš obecný a neužitečný, jiní jej přijímají jako vhodné označení pro řadu škodlivých zahraničních aktivit na území Evropy i mimo ně, především však transformoval evropské chápání bezpečnosti. Výzkum v ÚMV se zabývá mnoha otázkami spojenými s tímto pojmem, ať jde o analýzu potenciálních hybridních hrozeb a odolnosti proti nim nebo o kritické zhodnocení konceptu hybridní války a jeho využití.