7. 11. 2004

Jak realizovat rozvojovou spolupráci po vstupu do EU?

Policy
paper

Nový zákon o veřejných zakázkách ruší výjimku z uplatňování pravidel pro veřejné zakázky pro projekty rozvojové spolupráce.

Systém rozvojové spolupráce je nutné transformovat tak, aby byl s novým právním prostředím kompatibilní.

Témata a regiony