ESS a její srovnání se strategickou koncepcí NATO

Policy
paper

Evropská bezpečnostní strategie (ESS 2003) a její srovnání se strategickou koncepcí NATO (1999) a National Security Strategy USA (NSS 2002)

Strategická koncepce NATO 1999 byla napsána ještě před 11. 9. 2001 a vůbec se nezabývala konkrétními možnostmi nasazení ozbrojených cil NATO. NSS 2002 byla napsána pod vlivem teroristických úderu ze dne 11. 9. 2001, a proto položila hlavní důraz na vojenské svrhávání režimu podporujících terorismus, na další upevňování vojenské síly USA, na unilateralismus při posuzování bezpečnostních hrozeb a na preemptivní údery. Evropská unie je ve vojenské rovině podstatně slabší než USA, a proto si nemůže klást srovnatelné cíle, její bezpečnostně politické ambice jsou mnohem skromnější.