6. 5. 2024

Drogy v dobách totality. Drogový problém v Československu za německé okupace a komunismu

Kniha výzkumníka Miroslava Nožiny a Miloše Vaněčka komplexně zpracovává drogový problém v Československu od roku 1938 do roku 1989, kdy byly v zemi u moci totalitní režimy.

Publikace mapuje drogovou scénu v Československu za vlády Protektorátu Čechy a Morava, kontrolované německými okupanty, a poté komunistického režim. Kniha je rozdělena do tematických bloků obsahujících nástin mezinárodní situace a poté rozbor stavu v Československu. Hlavními tématy jsou využívání drog tajnými službami a armádou, lékařský výzkum psychoaktivních látek, nelegální produkce a distribuce drog, drogové subkultury a konzumace drog, legislativní rámce drogového problému, práce bezpečnostních složek, léčba drogových závislostí a prevence toxikomanie. Cílem publikace je přispět k prohloubení informovanosti o problému zneužívání drog a k formování protidrogové politiky v České republice.