September issue of the Czech Journal of International Relations is out!

Metodologie výzkumu politiky

Právě vyšla nová kniha Metodologie výzkumu politiky, jejímž spoluautorem je náš seniorní výzkumný pracovník Petr Drulák. Ředitel ÚMV Ondřej Ditrych se podílel na tvorbě kapitoly o předpovědních metodách. Samotná kniha pak navazuje na starší publikaci Jak zkoumat politiku.

Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie. Cílem publikace je seznámit čtenáře s širokou škálou metodologických přístupů, z nichž si může vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jeho výzkumným potřebám. Kniha proto nabízí detailní návod, jak postupovat při plánování a realizaci výzkumu a při prezentaci jeho výsledků. Pojednává též o tom, jak si klást výzkumnou otázku, jak vybírat předmět výzkumu a analyzované případy, jak specifikovat proměnné a jak zpracovávat data.

Autoři kladou důraz na praktickou využitelnost v empirickém výzkumu. Kniha je tak relevantní nejen pro výzkumníky v oblasti politiky, ale zejména také pro studenty příbuzných oborů. Publikace se zároveň zaměřuje na předpovědní metody. Touto agendou se v poslední době zabývá řada výzkumníků ÚMV v souvislosti s nemocí COVID-19 a jejími možnými dopady na společnost.

Více zdrojů k tématu

Témata a regiony

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru