Metodologie výzkumu politiky

Právě vyšla nová kniha Metodologie výzkumu politiky, jejímž spoluautorem je náš seniorní výzkumný pracovník Petr Drulák. Ředitel ÚMV Ondřej Ditrych se podílel na tvorbě kapitoly o předpovědních metodách. Samotná kniha pak navazuje na starší publikaci Jak zkoumat politiku.

Kniha představuje soubor metodologií a metod využitelných při výzkumu v oborech mezinárodní vztahy a politologie. Cílem publikace je seznámit čtenáře s širokou škálou metodologických přístupů, z nichž si může vybrat ten, který nejlépe vyhovuje jeho výzkumným potřebám. Kniha proto nabízí detailní návod, jak postupovat při plánování a realizaci výzkumu a při prezentaci jeho výsledků. Pojednává též o tom, jak si klást výzkumnou otázku, jak vybírat předmět výzkumu a analyzované případy, jak specifikovat proměnné a jak zpracovávat data.

Autoři kladou důraz na praktickou využitelnost v empirickém výzkumu. Kniha je tak relevantní nejen pro výzkumníky v oblasti politiky, ale zejména také pro studenty příbuzných oborů. Publikace se zároveň zaměřuje na předpovědní metody. Touto agendou se v poslední době zabývá řada výzkumníků ÚMV v souvislosti s nemocí COVID-19 a jejími možnými dopady na společnost.

Témata a regiony