7. 11. 2005

Mohou si velké země dovolit být vlídné?

Policy
paper

Konec studené války, proces rozšiřování Evropské unie o nové členy ze střední a východní Evropy a útoky z 11. září upozorňující na hrozbu mezinárodního terorismu, změnily postavení klíčových velmocí atlantického prostoru.

Ze Spojených států amerických se stala supervelmoc. Německo a Francie v postavení středně velkých mocností začaly hledat novou zahraničněpolitickou doktrínu. A konečně, Velká Británie se jako největší spojenec USA a nejvlivnější vojenská velmoc v Evropě opět, ale v novém prostředí, pokoušela hrát roli transatlantického mostu.

 

Témata a regiony