Nerovnost

Nerovnost označuje stav nerovnosti, zejména pokud jde o postavení, práva a příležitosti. Příkladem může být nerovnoměrná distribuce akademických zdrojů sociálně vyloučeným komunitám (nerovnost ve vzdělávání), nerovné zacházení nebo vnímání jednotlivců z důvodu jejich pohlaví (nerovnost pohlaví), hierarchické sociální rozdíly mezi rasovými a etnickými kategoriemi ve společnosti (rasová nerovnost) a nerovné příležitosti a odměny za různé statusy nebo sociální pozice ve skupině (sociální nerovnost).