„Ale my jsme přece neměli kolonie!“ - Česko-slovenské postkoloniální reflexe v čase globálních nerovností a migrací

Ústav mezinárodních vztahů Vás zve na kulatý stůl u příležitosti křtu knihy Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti editorů Ondřeje Horkého-Hlucháně a Tomáše Profanta. Editoři, spoluautorky, spoluautoři a recenzenti knihy na kulatém stolu odpoví na otázku: V čem je pro současnou českou a slovenskou společnost a politiku inspirující postkoloniální myšlení?

31. 5. 2016 (16:30)

Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3

Program

16:00 – 16:30 Registrace

16:30 – 18:00 „Ale my jsme přece neměli kolonie!“ - Česko-slovenské postkoloniální reflexe v čase globálních nerovností a migrací

  • Ondřej Horký-Hlucháň, Vedoucí výzkumného oddělení, Ústav mezinárodních vztahů
  • Tomáš Profant, výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů
  • Vladan Hodulák, odborný asistent, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
  • Blanka Knotková-Čapková, vedoucí Katedry asijských studií, Metropolitní univerzita Praha
  • Pavel Barša, výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů
  • Václav Bělohradský, profesor, Univerzita v Terstu

18:00 – 18:30 Křest knihy a číše vína

Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti

Pavel Barša * Zuzana Filipová * Eva Fraňková * Teodor Gyelník * Ondřej Horký-Hlucháň * Vladan Hodulák * Naďa Johanisová * Blanka Knotková-Čapková * Miša Krenčeyová * Bob Kuřík * Tomáš Profant * Tomáš Ryška

Československo nikdy nemělo kolonie. A přesto na Afriku, Asii a Latinskou Ameriku, ve kterých žije většina obyvatel planety, často pohlížíme očima bývalých kolonizátorů jako na zaostalé regiony a zdroje globálních problémů. Autoři a autorky této mezioborové knihy vás seznámí s kritickými přístupy ke společnostem, kulturám, náboženství, politice, hospodářství, genderovým vztahům nebo životnímu prostředí zejména v bývalých evropských koloniích, často na základě vlastního terénního výzkumu. Ukazují, že postkoloniální teorie vytvořené pro sebeporozumění a osvobození globálního Jihu mohou v době všemožných krizí a migrací inspirovat také nás samotné, kteří žijeme v zemích globálního Severu. Kniha Mimo Sever a Jih boří stereotypy o rozdělení současného světa a čtenářům a čtenářkám pomáhá porozumět jeho nerovnostem a ocenit jeho rozmanitost.

Slovy recenzentů

Tato velmi aktuální kniha antikonformisticky tematizuje nejdůsažnější problém po konci studené války – podcenění historického rozdílu mezi Severem a Jihem. V nejširším politicko-kulturním kontextu vrací téma do hry, prohlubuje otázky postkolonialismu a problém „včlenění“ pohledu podrobených do západní sebereflexe.
Václav Bělohradský, Univerzita v Terstu

Mimo Sever a Jih vypĺňa veľkú prázdnotu v českej a slovenskej literatúre erudovaným, sofistikovaným a jasne vyargumentovaným spôsobom. Každá kapitola knihy pokrýva iný aspekt problematiky vzťahu globálneho Severu a Juhu, a predstavuje tak jej organickú a potrebnú súčasť.
Marek Mikuš, Institut Maxe Plancka pro sociální antropologii v Halle

K zakoupení..

  • Publikace bude k zakoupení v průběhu křtu za zvýhodněnou cenu.
  • Objednat si ji můžete na e-shopu Ústavu mezinárodních vztahů.
  • K zakoupení pak bude rovněž na recepci Ústavu mezinárodních vztahů (Nerudova 3).

Video 1