Výzva pro uchazeče o stáž (Research Assistants): výběrové řízení pro období říjen 2021 - leden 2022 je otevřeno.

7. 11. 2004

Podpora vnějších ekonomických vztahů v ČR

Policy
Paper

Politiku podpory vnějších ekonomických vztahů (VEV) lze chápat ve dvojím smyslu: jako součást zahraniční politiky státu a zároveň jako nedílný prvek celkové domácí hospodářské politiky.

Uvedenou politiku v určité formě a s větší či menší intenzitou realizuje naprostá většina států světa. Státy s vyspělou tržní ekonomikou, mezi něž ČR svým vstupem do EU prakticky již bez výhrad náleží, zpravidla na tomto poli provádějí velmi intenzivní a cílevědomou politiku.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru