Přijetí Evropské ústavní smlouvy - přínosy a ztráty

Policy
paper

Dne 21. dubna 2005 proběhla v Plzni konference nazvaná „Přijetí Evropské ústavní smlouvy - přínosy a ztráty“. Jednalo se o druhou konferenci z cyklu „Evropská ústavní smlouva a evropská veřejnost“. Vracíme se zde k tématu konference, tedy k přínosům a ztrátám plynoucím z Evropské ústavní smlouvy (dále ústavní smlouva).

Snažíme se přitom shrnout a uspořádat hlavní myšlenky, které se na konferenci objevily. Z toho důvodu není naším cílem pokusit se o podrobný rozbor přínosů a ztrát spojených s ústavní smlouvou, ale snažíme se upozornit na ty z nich, které byly zdůrazněny na konferenci. Naším cílem je identifikovat možné přínosy a ztráty, které ústavní smlouva přináší, z hlediska širšího spektra pohledů na evropskou integraci, které byly na konferenci zastoupeny.