Czernin Security Forum 2021 is live

Projekt třetího pilíře protiraketové obrany

Policy
Paper

Pocátecní bilaterální formát ceského vyjednávání vedl k reaktivní povaze debaty a neprítomnosti širšího strategického kontextu v ní.

Ceská vláda zvolila vhodnejší vyjednávací strategii ve vztahu k USA nežli Polsko, ackoli tato strategie mela mít zcásti jiný duraz. Duležitým vedlejším produktem ceských jednání s USA o tretím pilíri a následné multilateralizace tématu bude v prípade ratifikace projektu dokoncení geopolitického preskupení CR. Geopolitické myšlení Ruska i USA je v tématu tretího pilíre významným faktorem, ac to obe strany do velké míry popírají.

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru