Spor o Západní Saharu

Policy
paper

Nový Policy Paper od Jaroslava Bureše na téma sporu o Západní Saharu.

Rešení sporu o Západní Saharu vychází z techto premis:

  • soucasné prístupy Maroka a Polisaria jsou zásadne odlišné a neslucitelné;
  • nátlak na Maroko ze strany RB OSN, aby prijalo iniciativy na urovnání z roku 1991 ci druhý Bakeruv plán (jak si preje Polisario), není za soucasné mezinárodní konstelace reálný a Maroko s nimi nebude dobrovolne souhlasit;
  • marocký plán na autonomii je neprijatelný pro Polisario i Alžírsko v puvodní verzi z dubna 2007 a musí být upraven s ohledem na zájmy Polisaria a Alžírska.

Témata a regiony