OSN

Organizace spojených národů (OSN) představuje jedinou skutečně univerzální mezinárodní (mezivládní) organizaci s obecným mandátem. OSN vznikla v roce 1945, má 193 členů a mezi její hlavní cíle patří zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti, podporu hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje a ochrany lidských práv a vlády práva. Hlavními orgány OSN jsou Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Hospodářská a sociální rada, Poručenská rada (reálně nefunkční), Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát v čele s generálním tajemníkem. Mezi významné podpůrné orgány patří Rada OSN pro lidská práva či Komise pro budování míru. Československo patřilo mezi zakládající členy OSN, ČR dlouhodobě považuje členství v této organizaci a zapojení do některých jejích orgánů (Hospodářská a sociální rada, Rada pro lidská práva) za zahraničně politickou prioritu. ÚMV se dlouhodobě věnuje fungování OSN, mapování reformních procesů v jejím rámci a sledování českého působení v organizaci.