Od klimatické ke koronavirové krizi a zase zpět: Křest knihy Za hranice kapitalismu

4. června od 16:00 proběhla na půdě semináře politické ekonomie ÚMV debata u příležitosti online křtu knihy Za hranice kapitalismu.

Informace

Datum: 04.06.2020
Čas: 16:00
Místo: Online debata na našem Facebooku
Spolupráce:
Organizuje: Daniel Šitera

Východiska, které nám kniha Za hranice kapitalismu přináší, nám pomohou promyslet koronavirovou krizi jako další ze souběhu nedávných a budoucích krizí současného kapitalismu. A to ať už se jedná o jejich environmentální, finanční, demokratické, technologické nebo sociální rozměry. Každá krize je i příležitostí - například pro progresivní řešení dlouhodobých problémů, včetně těch klimatických.

Koronavirová krize všechny zaskočila jako takzvaná "negativní externalita", tedy zdánlivě nenadálá vnější událost globálního politického a ekonomického dění. Jejím vlivem jsme nakonec museli odložit i vydání a křest této knihy. Ačkoli vznikla v době před COVID-19, může posloužit jako návod, jímž koronavirovou krizi uvedeme do vnitřních souvislostí našeho světa.

Diskuzí nás provedl Martin Dokupil Škabraha. Autoři debatovali ve dvou po sobě jdoucích blocích:

V prvním půlhodinovém panelu Eliška Černá, Tomáš Hoření Samec, Tomáš Profant a Daniel Šitera prodebatovali, jakým způsobem koronavirová krize zostřila naše problémy analyzované ve sborníku. Ve druhé části na ně navázali Pavel Barša, Ondřej Horký-Hlucháň, Arnošt Novák a Naďa Johanisová, aby promluvili o strategiích překonání výše zmíněného řetězce krizí.

Tyto krátké intervence byly zakončeny půlhodinovou diskuzí s Vašimi komentáři a dotazy ve streamovacím chatu.

Nahoru