Česká politika lidských práv v Číně: Zajímá nás ještě?

Centrum vztahů EU-Asie a Centrum mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů uspořádalo 3. 1. 2019 debatu na téma: "Česká politika lidských práv v Číně: Zajímá nás ještě?"

3. 1. 2019 (17:00)

Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

Veřejná diskuse byla spojena s prezentací reportu ETNC (The European Think-tank Network on China) nazvaného “Political values in Europe-China relations”. Společná studie shrnuje a analyzuje na příkladu jednotlivých států EU, jakým způsobem evropské země přistupují k podpoře demokracie, liberálních hodnot a dodržování lidských práv v Číně.