September issue of the Czech Journal of International Relations is out!

Česká republika jako přistěhovalecká země

Policy
Paper

Po roce 1989 prošla česká společnost řadou zásadních změn - jednou z nich je proměna ze země nulové imigrace v přistěhovaleckou zemi de facto. Český stát reagoval na novou situaci budováním mechanismů imigrační kontroly a dalšími opatřeními. Doposud ale nepřijal ucelenou přistěhovaleckou strategii, a dokonce ani nezodpověděl otázku, zda je taková strategie potřebná.

Tento policy paper zodpovídá tuto otázku kladně. Formuluje tři alternativní strategie, obhajuje jednu z nich a uvádí praktické důsledky, které by její přijetí mělo pro českou přistěhovaleckou politiku.

 

Expertise to impact

Přihlašte se k odběru