Je možné zabránit střetu s asteroidem?

V rozhovoru pro server iRozhlas.cz se vedoucí Centra governance nových technologií Nikola Schmidt a analytik Výzkumného centra AMO Petr Boháček zabývali otázkami, jestli je možné dopředu zjistit, kdy a kde dopadne na zemi asteroid, zda je možné takové srážce zabránit.

Planetární obrana, neboli ochrana Země před asteroidy, ve které se Česko angažuje, nespočívá jen v pozorování vesmíru a zkoumání metod, jak srážce s asteroidem zabránit. Ve chvíli, kdy asteroid míří na Zemi, přesný bod dopadu není známý. Známý je však rizikový koridor, což z dopadu asteroidu dělá kosmopolitní téma. Celý mezinárodní systém je založený na myšlence ze 17. století, na myšlence státní suverenity, která je inherentně konfliktní. Pokud státy nebudou schopny globálně vnímat hrozbu, jako je asteroid ale i klimatická změna, tak se nedokáží shodnout a nebudou ji schopni vnímat ani řešit objektivně.

 

 

 

 

Témata a regiony