Diskuse o Istanbulské úmluvě

Vedoucí centra mezinárodního práva ÚMV, Veronika Bílková, se účastnila debaty o ratifikaci Istanbulské úmluvy na Slovensku.

Veronika Bílková odpovídá na otázky, které se týkají řešení genderově podmíněného násilí prostředky mezinárodního práva či slučitelnosti Istanbulské úmluvy s ústavami jednotlivých států.

Debatu najdete pod odkazem níže.