7. 11. 2004

Jak vyhodnocovat bezpečnostní hrozby a rizika

Policy
paper

Od skončení studené války se ve světě i v ČR trvale diskutuje o pojmech bezpečnostní hrozba a riziko. Významným mezníkem se stala Římská deklarace NATO o míru a spolupráci (listopad 1991). Ta se pod vlivem zásadní změny mezinárodní situace zcela odklonila od pojmu hrozba, protože od té doby byl po čtyři desetiletí spojován výlučně s Varšavskou smlouvou a zejména pak se SSSR. Pojem hrozba nahradila výrazem bezpečnostní riziko (Security Risk) či bezpečnostní výzva (Security Challenge).

Pod tato slova zahrnula i terorismus a šíření ZHN. Další vývoj však ukázal, že to byla vážná chyba. Ve skutečnosti totiž nešlo ani o rizika, ani o výzvy, ale naopak o vážné hrozby. Na počátku 90. let to byly zdánlivě skryté, latentní hrozby, které se během následujícího desetiletí přeměnily na dvě nejvážnější a nenaléhavější bezpečnostní hrozby globálního rozměru.