Mezinárodní politika – Třicet let od rozpadu Sovětského svazu

Wikipedia Commons

Právě vyšlo nové číslo Mezinárodní politiky, tentokrát na téma výročí třiceti let od rozpadu Sovětského svazu.

Poslední číslo letošního roku je věnováno důležitému výročí pro naši zemi i celý svět, tedy výročí třiceti let od rozpadu Sovětského svazu. Na rozpad však nenahlížíme z historické perspektivy, ale snažíme se zaměřit na fenomény, které nám zanechal jako dědictví, a události, které ovlivňují naši společnost dodnes. Před deseti lety vyšel v Mezinárodní politice text Michaela Romancova bilancující dvacet let od rozpadu SSSR. Nyní přinášíme text téhož autora, jehož závěr zní: Po třiceti letech je Rusko hospodářsky, politicky, morálně a mentálně blíž SSSR, než tomu bylo před deseti lety. 

 

V tomto čísle najdete: 

 

 • Michael Romancov: Třicet let bez SSSR
 • Kulatý stůl:Třicet let od rozpadu Sovětského svazu
 • Jakub Eberle, Jan Daniel: V osmém roce hybridní války
 • Kateřina Fuksová: Moldavská prezidentka Sandu: naděje pro nejchudší evropskou zemi?
 • Rozhovor s generálem Jiřím Šedivým
 • Karel Svoboda: Ruská ekonomika třicet let od rozpadu SSSR
 • Rudolf Fürst: Rusko-čínská aliance: vyzyvatelé Západu bez šarmu
 • Štěpán Černoušek: Temná sovětská minulost stále častěji vstává z mělkých hrobů
 • Anna Jordanová: Moskva a Střední Asie: tři dekády nového partnerství
 • Jan Němec: Kyrgyzstán: Kolaps oligarchického parlamentarismu
 • Jonáš Syrovátka: Je Rusko fašistické? Recenze na novou knihu Marlène Laruelle