Nobelovu cenu za mír získal Světový potravinový program za boj proti hladu

Náš výzkumník Ondřej Horký-Hlucháň se vyjádřil k pátečnímu udělení Nobelovy ceny za mír Světovému potravinovému programu.

Podle Ondřeje Horkého-Hlucháně lze kvůli klimatické krizi a přírodním katastrofám očekávat nové hladomory, při jejichž řešení může být role WFP (Světový potravinový program) klíčová. 
Proč lze letošní udělení ceny chápat jako varování proti rostoucímu nacionalismu a proč je třeba podporovat udržitelné zemědělství a regulovat potravinářský průmysl?

Témata a regiony