Význam severní Afriky pro energetikou bezpečnost EU

Zatímco o Rusku, jako hlavnímu dodavateli ropy, zemního plynu a uhlí do Evropské unie, probíhá dlouhodobě nepřetržitá akademická, politická i veřejná debata, oblast severní Afriky zůstává prozatím spíše stranou pozornosti těchto diskuzí. Přitom na území severní Afriky se nachází významné zásoby ropy a zemního plynu a severoafrické státy představují důležitého energetického dodavatele do členských zemí EU.

13. 12. 2017 (17:00)

Jazyk: Čeština Ústav mezinárodních vztahů

Centrum Energetické Politiky (CEP) Ústavu Mezinárodních Vztahů spolu s Centrem bezpečnostních studií (C4SS) Metropolitní Univerzity Praha si Vás dovolují pozvat ke kulatému stolu s názvem "Význam severní Afriky pro energetikou bezpečnost EU".

Hlavním cílem pořádaného kulatého stolu je proto diskutovat význam vybraných zemí severní Afriky, zejména Alžírska, Egypta a Libye, pro energetickou bezpečnost EU, příležitosti a překážky pro posílení energetické spolupráce a pozici EU a zemí severní Afriky ve vzájemných vztazích. Kulatý stůl se v tomto ohledu zaměří na hledání odpovědí na několik otázek:

(1) Jaký je energetický potenciál Alžírska, Egypta a Libye?
(2) Jaký mají tyto země severní Afriky význam pro EU v procesu diverzifikace dodavatelů a přepravních tras?
(3) Jak jsou upraveny energetické vztahy mezi EU a vybranými severoafrickými zeměmi?
(4) Jaké existují příležitosti a překážky pro posílení dodávek ropy a zemního plynu ze zemí severní Afriky do EU?
(5) Existuje ve vztazích mezi EU a severní Afrikou vzájemná energetická závislost?
(6) Pokud ano, je tato vzájemná energetická závislost symetrická či asymetrická?

Organizátoři

Spolupráce / Záštita

Metropolitní univerzita Praha