Energetika

Energetika je zásadním sektorem ekonomiky a je důležitým předpokladem pro rozvoj a stabilitu společnosti. Obecně jde v energetice o získávání, přeměnu a distribuci různých forem energie. V současnosti dochází k transformaci směrem od energetiky založené na fosilních palivech k bezuhlíkové energetice. Vzhledem k významu zajištění energií pro jednotlivé aktéry (zejména se jedná o státy) mluvíme o energetické bezpečnosti; snahou je získat dostatečné množství energie za přijatelnou cenu. V mezinárodním měřítku přitom dochází k závislosti mnohých států na importu energií, přičemž tato závislost má významné ekonomické i politické dopady.