5. 6. 2023 Veronika Bílková

Dne 4. 5. 2023 zveřejnila Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) třetí zprávu mise expertů k Ukrajině vydanou v rámci tzv. Moskevského mechanismu. Zpráva se zaměřuje na nucené přesuny a deportace ukrajinských dětí na území pod ruskou kontrolou, popř. přímo do Ruska. Potvrzuje, že k d...

Sledujte mimořádné analýzy Ústavu mezinárodních vztahů k ozbrojenému konfliktu na Ukrajině. Naše výzkumnice a výzkumníci analyticky zasazují válku proti Ukrajině do širších souvislostí a nabízí zasvěcené odpovědi na zásadní otázky, ale i neotřelé pohledy či nečekané kontexty. Navštěvujte nás zde nebo na Twitteru @IIR_Prague #Ukrajina.