V4

Visegrádská skupina, nebo také Visegrádská čtyřka (V4), je středoevropské regionální seskupení, jehož členy jsou Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Založena byla v roce 1991 a jejím původním cílem byl společný vstup členských států do euroatlantických struktur. V současné době slouží zejména koordinaci politik v rámci EU, a to na úrovni nejvyšších státních představitelů i úřednických aparátů. V rotujícím předsednictví V4 se pravidelně střídají jednotlivé státy, jedinou pevnou institucí V4 je Mezinárodní visegrádský fond se sídlem v Bratislavě.