31. 3. 2012

Liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem

Policy
paper

Policy paper je upravenou verzí kapitoly k publikaci o formování společné energetické politiky EU. Jeho hlavním cílem je posoudit důležitost liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem v energetické bezpečnosti a politice EU a zkoumat aplikaci těchto unijních opatření v energetické oblasti v České republice.

Hlavním cílem předkládaného policy paperu, který je upravenou a aktualizovanou verzí kapitoly "Formování společné energetické politiky Evropské unie a fungování vnitřního trhu s energiemi v zájmu České republiky. In: Střítecký, Vít a kol.: Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou" je posoudit důležitost liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem v energetické bezpečnosti a politice EU a zkoumat aplikaci těchto unijních opatření v energetické oblasti v České republice.

Druhým cílem je navrhnout doporučení pro ČR ve vztahu k postupné liberalizaci vnitřního trhu s elektřinou a plynem jako jednomu z klíčových předpokladů zajištění energetické bezpečnosti.