Zbrojení

Jedná se o soubor procesů spojených s výrobou, obchodováním, kontrolou a omezováním prostředků, které jsou primárně určené na použití v nejrůznějších ozbrojených konfliktech po celém světě. Se zbraněmi a násilím žije lidstvo v podstatě od počátku dějin a nic nenasvědčuje tomu, že by se to v budoucnu mělo měnit. Nákladnost zbrojení zároveň nutně vytváří druh hierarchie mezi státy, a to na základě jejich vojenské způsobilosti. Mnohdy zmiňované rozlišování mezi útočnými a obrannými zbraněmi má přitom z analytického pohledu jen velmi malou vypovídající hodnotu. K systematické kontrole zbrojení dochází především od 20. století, což vyvrcholilo až snahou o postupné jaderné odzbrojování.