Multilaterální Česko

Každoroční vlajková konference ÚMV, organizována ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, se uskuteční 15.-16. května 2023 a jejím cílem bude reflexe priorit Česka ve vztahu k aktuálnímu evropskému i globálnímu dění. Hlavní program konference proběhne v Černínském paláci dne 16. května. Součástí konference bude i debata k naší výroční publikaci "Svět v proměnách 2023", která proběhne v předvečer hlavního programu v Kampusu Hybernská.

16. 5. 2023 (9:30)

Jazyk: Česky, Anglicky Černínský palác, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 - Hradčany

Sympozium Multilaterální Česko diskutuje nejaktuálnější problémy v mezinárodních vztazích tohoto roku, které musí česká zahraniční politika řešit v různých oblastech svého působení a zájmů. Jeho tématem zůstává naléhavá otázka vlivu ruské agrese proti Ukrajině na uspořádání sil uvnitř Evropské unie a NATO, ale i jejich společnou budoucnost s poválečnou Ukrajinou.

Náš high-level panel se proto bude věnovat zásadní debatě, která se nyní vede napříč transatlantickou komunitou: Stane se „Východ“ novým těžištěm zájmu a moci v Evropě? Naše hostky a naši hosté budou tuto otázku rozebírat mezi sebou i v otevřené debatě s publikem z různých perspektiv. Hlavní z nich bude, zda státy střední a východní Evropy mají opravdu reálné kapacity a odhodlání pro přesun těžiště evropské politiky na východ.

Keynote řeč přednese naše speciální hostka Nathalie Tocci. Ta se ve svém keynote a následné diskusi bude zabývat tím, jaké výzvy válka na Ukrajině přináší pro vnitřní soudržnost a budoucí perspektivy Evropské unie.

Uzavřená ranní část sympozia je věnována akutním otázkám české zahraniční politiky. Uzavřené kulaté stoly přivítají zástupkyně a zástupce české státní správy, novinářské obce, akademické sféry, think-tanků, stejně jako politické reprezentace. Diskutovaná témata zahrnou strategickou komunikaci zahraničněpolitické praxe, působení Česka v Africe, otázku výhodnosti hlasování jednomyslnosti v EU, a v neposlední řadě i scénáře ukončení agrese Ruska proti Ukrajině. 

Chtěli bychom Vás také pozvat na předvečer hlavního programu v pondělí 15. května. V jeho rámci bude představena nová publikace Svět v proměnách 2023: Analýzy ÚMV s následnou diskusí. Kniha Svět v proměnách 2023, stejně jako další publikace z produkce ÚMV, budou k dostání po celou dobu konference.

 

 

 

Den 1 16. 5. 2023

9:30 - 14:50

Uzavřené kulaté stoly

Pouze na pozvání

14:00 - 14:50

Registrace

14:50 - 15:00 Velký Sál

Welcome

(Pracovní jazyk: angličtina)

Jaroslav Kurfürst Vrchní ředitel sekce evropské, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
BIO
Ondřej Ditrych Ústav mezinárodních vztahů
BIO
15:00 - 15:30 Velký Sál

Keynote Speech: Transformace Evropy ve světle ruské invaze na Ukrajinu

Když 24. února 2022 Rusko napadlo Ukrajinu, Evropská unie byla uvržena do další existenční krize. Naplno se tak opět vyjevila věčná otázka, která leží v jádru evropské integrace: budou EU a její členské státy držet pohromadě, aby tuto krizi přetvořily v další příležitost pro svoji desetiletí trvající integrační cestu? Jak si stojí EU po více než roce nejhorší války na evropském kontinentu od druhé světové války? (Pracovní jazyk: angličtina)

Nathalie Tocci Istituto Affari Internazionali
BIO
15:30 - 16:15 Velký Sál

Diskuse

(Pracovní jazyk: angličtina)

Nathalie Tocci Istituto Affari Internazionali
BIO
Ondřej Ditrych Ústav mezinárodních vztahů
BIO
16:15 - 16:30

Přestávka

16:30 - 17:45 Velký Sál

HIGH-LEVEL PANEL: STANE SE VÝCHOD NOVÝM CENTREM EVROPY?

Ruská agrese proti Ukrajině otřásla evropským geopolitickým pořádkem, tak jak jsme ho znali. Budoucí uspořádání politických a hospodářských vztahů v Evropě i mimo ni můžeme zatím jen předjímat. Jedním takovým případem je transatlantická diskuse o přesunu těžiště zájmu a moci v Evropě směrem na východ. Ta otevírá sérii následujících (i dalších) otázek: Má tato debata opravdový základ v reálných kapacitách a větším odhodlání států střední a východní Evropy? Jaký vliv by takové přemístění mělo na vztahy mezi západo- a východoevropskými spojenci v EU a NATO? Jak by se následně proměnily vztahy Evropy se Spojenými státy? Jakou roli v tom by mělo hrát Česko? (Pracovní jazyk: angličtina)

Minna Ålander Finnish Institute of International Affairs
BIO
Justyna Gotkowska Centre for Eastern Studies
BIO
Mats Braun Ústav mezinárodních vztahů
Jaroslav Kurfürst Vrchní ředitel sekce evropské, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
BIO
Moderátor: Barbora Chaloupková Respekt
BIO

Spoluorganizátoři

Konference je spolupořádána s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.