27. 11. 2019

O udržateľnosti trvalo udržateľného rozvoja

Tomáš Profant na 51. konferenci vodohospodářů v půmyslu, která se konala 11. - 13. 11. 2019, přednášel o (ne)udržitelnosti trvale udržitelného rozvoje.

V rámci konference byl také publikován sborník, ve kterém můžte najít jeho příspěvek na toto téma.

Hovoří v něm o tom, že již termín "udržitelný rozvoj" je problematický a dále se zamýšlí nad tím, kde si udržitelný rozvoj stojí z hlediska debaty o životním prostředí. Také zmiňuje tzv. odrazový efekt, který způsobuje, že zvyšování efektivnosti výroby nemá za důsledek snižování spotřeby a dochází k závěru, že: "V systému neustálého hospodářského růstu a neustálého růstu spotřeby vyšší efektivnost nemůže vést k udržitelné spotřebě. Může vést přinejlepším k prodloužení období neudržitelné spotřeby. Udržitelný rozvoj zůstává v kontextu hospodářského růstu oxymoronem."